DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.2(45).201420

УЗАГАЛЬНЕНА КУПІВЕЛЬНА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Т. В. Деркач

Анотація


Проаналізовано зміст і особливості сприйняття товарів та послуг споживачів у сфері торгівлі. Визначенні сутність сприйняття  до і після процесу покупки, а також у процесі споживання. Проаналізовано модельний апарат споживчої поведінки покупців на ринку товарів та послуг. Приділено особливу увагу формуванню у споживачів лояльності та прихильності до торгівельного підприємстві та його продукції.

Визначені причини послаблення продуктивності інструментів маркетингу наскільки вони сьогодні адекватні та ефективні на практиці. Показано варіанти пошуку нових шляхів і засобів збільшення результативності бізнес-процесів у сфері торгівлі та прибутковості підприємств.

Дослідження споживчої поведінки кінцевих споживачів є ключовою умовою формування їх лояльності до самого підприємства та за пропонованої ним продукції. Вищим ступенем лояльності слід вважати статус прихильника, постійного покупця.  Формування контингенту постійних покупців є кращим по відношенню до залучення нових, оскільки це менш затратно з точки зору фінансування маркетингових зусиль і більш прибутково.  Уявляється необхідним окремо вивчати поведінку покупців до і в процесі покупки і поведінку після покупки, а  надалі узагальнити результати.

Сприйняття в місці покупки доцільно розглядати з точки зору мультіатрибутивних моделей товару і торгової послуги.


Ключові слова


продукція; торгівля; підприємство; споживач; поведінка; сприйняття; маркетинг; послуга

Повний текст:

PDF

Посилання


Blekuell, R., Miniard P. & Endzhel Dzh. (2007). Povedenie potrebitelei [Consumer Behavior]. Sankt-Peterburg : Piter. [in Russian].

Bolotskykh, T. V. (2011). Osoblyvosti upravlinnia spozhyvchoiu povedinkoiu strakhuvalnykiv [Features of management of consumer behavior of insurers]. Ekonomichnyi visnyk NHU. – NSU Economic Bulletin, № 4, Pp. 72-77. [in Ukrainian].

Azriliyan, A. N. (eds.) (2002). Bolshoi ekonomicheskii slovar [Big Economic Dictionary]. Moskva : INE. [in Russian].

Ganichev, K. V. (2009). Vospriiatie v povedenii konechnykh pokupatelei kak osnova formirovaniia ikh loialnosti [Perceptions in the behavior of end customers as a basis for forming their loyalty]. Sovremennye aspekty ekonomiki. – Modern Aspects of Economics, № 4 (141), pp. 270-280. [in Russian].

Duchynska, N. I. (2018). Rozvytok metodiv doslidzhennia teorii korysnosti [Development of methods for the study of utility theory]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy. – Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, Issue 5 (115), pp. 51-54. [in Ukrainian].

Zhovkovska, T. (2017). Formuvannia modeli povedinky spozhyvacha [Formation of a model of consumer behavior]. Ekonomichnyi dyskurs. – Economic Discourse, Iss. 2, pp. 9-18. [in Russian].

Zaharchenko, V. І. & Kuznietsov, E. A. Strategicheskii marketing na predpriiatii: uch. posobie. [Strategic marketing at the enterprise: manual]. Odessa : Nauka i tekhnika, 2005. [in Russian].

Koval, L. A. & Romanchuk, S. A. (2010). Osnovni aspekty povedinky spozhyvachiv i chynnyky, shcho zumovliuiut vybir pevnoho typu spozhyvatskoi povedinky [The main aspects of consumer behavior and the factors that determine the choice of a particular type of consumer behavior]. Naukovi pratsi KNTU. – KNTU Scientific Papers, Iss. 18, Ch. II, pp. 117-122.

Lamben Zh.-Zh. (2004). Menedzhment, orientirovannyi na rynok [Market-oriented management]. Sankt-Peterburg : Piter. [in Russian].

Lukianenko, I. H. & Mohylias, H. Ye. (2003). Empirychna otsinka funktsii pryvatnoho spozhyvannia dlia Ukrainy [An empirical assessment of the private consumer function for Ukraine]. Naukovi zapysy: Ekonomichni nauky. – Scientific Records: Economic Sciences, T. 21, pp. 2-15. [in Ukrainian].

Lialiuk, A. (2017). Model kupivelnoi povedinky pokuptsia yak peredumova marketynhovoi stratehii formuvannia spozhyvchoi loialnosti [The model of consumer buying behavior as a prerequisite for marketing strategy of forming consumer loyalty]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. – Economic Journal of Lesya Ukrainka Eastern European National University, № 4, pp. 67-72. [in Ukrainian].

Pavlishyna, N. M. (2014). Marketynh rozkoshi [Marketing of luxury]. Modeliuvannia povedinky spozhyvacha. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. – Modeling consumer behavior. Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade, № 2 (64), pp. 94-99. [in Ukrainian].

Stelmashenko, Ya. V. (2013). Osoblyvosti modeliuvannia sektoru spozhyvannia ta zaoshchadzhen domohospodarstv za dopomohoiu metodiv systemnoi dynamiky [Features of modeling the sector of household consumption and savings using system dynamics methods]. Naukovi zapysky: Ekonomichni nauky. – Scientific Notes: Economic Sciences, T. 146, pp. 95-99. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей.Санкт-Петербург : Питер, 2007. 944 с.

Болотських Т. В. Особливості управління споживчою поведінкою страхувальників. Економічний вісник НГУ. 2011. № 4. С. 72-77.

Большой экономический словарь / Под ред. А. Н.  Азрилияна. 5-е изд. Москва : ИНЭ, 2002. 1280 с.

Ганичев К. В. Восприятие в поведении конечных покупателей как основа формирования их лояльности. Современные аспекты экономики. 2009. № 4 (141). С. 270-280.

Дучинська Н. І. Розвиток методів дослідження теорії корисності. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2018. Вип. 5 (115). С. 51-54.

Жовковська Т. Формування моделі поведінки споживача. Економічний дискурс. 2017. Вип. 2. С. 9-18.

Захарченко В. И., Кузнецов Э. А. Стратегический маркетинг на предприятии: уч. пособие. Одесса : Наука и техника, 2005. 236 с.

Коваль Л. А., Романчук С. А. Основні аспекти поведінки споживачів і чинники, що зумовлюють вибір певного типу споживацької поведінки. Наукові праці КНТУ. 2010. Вип.18. Ч. II. С. 117-122.

Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 385 с.

Лук’яненко І. Г., Могиляс Г. Є. Емпірична оцінка функції приватного споживання для України. Наукові записи: Економічні науки. 2003. Т. 21. С. 2-15.  

 Лялюк А. Модель купівельної поведінки покупця як передумова маркетингової стратегії формування споживчої лояльності. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017. № 4. С. 67-72.

 Павлішина Н. М. Маркетинг розкоші. Моделювання поведінки споживача. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2014. № 2 (64). С. 94-99.

 Стельмашенко Я. В. Особливості моделювання сектору споживання та заощаджень домогосподарств за допомогою методів системної динаміки. Наукові записки: Економічні науки. 2013. Т. 146. С. 95-99.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998