[1]
Єгорова-Гудкова, Т.І., Звірков, О.Є. і Білобородько, В.І. 2019. Асиметричність та проектування системи економічної безпеки держави. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 18, 1(41) (Лип 2019), 84–97. DOI:https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.1(41).173519.