[1]
Кузнєцов Е.A. 2022. Інноваційна парадигма професійної системи менеджменту в ХХІ столітті (інтегральність, сингулярність, соціокультурний контекст). Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 20, 3(49) (Жов 2022). DOI:https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).250191.