[1]
Онешко, С.В. 2022. Формування контуру стійкого управління виробничої системи промислового підприємства. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 20, 3(49) (Жов 2022). DOI:https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).266245.