[1]
Власенко, В.А. 2023. ПРИКЛАДНІ ІМПЕРАТИВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 21, 3(52) (Бер 2023), 49–64. DOI:https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275783.