[1]
Михайлова, Є.В. і Савіна, Н.Б. 2023. ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В У МОВАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЕКСТЕРНАЛІЙ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 21, 3(52) (Бер 2023), 209–220. DOI:https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275805.