[1]
Масленніков, Є.І., Доброва, Т.Г. і Кіртока, Р.Г. 2023. СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 22, 2(54) (Лис 2023), 114–128. DOI:https://doi.org/10.18524/2413-9998.2023.2(54).298559.