(1)
Масленніков, Є. І. Формування механізму управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства. Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр. 2017, 16, 53-69.