(1)
Нєнно, І. М. . РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ: АСПЕКТИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ. Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр. 2017, 16, 100-106.