(1)
Масленніков, Є. І.; Чуйко, О. Ю. Наукові підходи до управління ризиками в інноваційних проектах торговельних підприємств. Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр. 2018, 15, 45-62.