(1)
Кузнєцов, Е. А. Конкурентоспроможна система менеджменту як умова соціально-економічного суверенітету держави. Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр. 2019, 18, 9-24.