(1)
Радченко, О. П.; Сурмай, О. О. Удосконалення механізмів ціноутворення на продукцію аграрних підприємств. Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр. 2019, 18, 69-83.