(1)
Єгорова-Гудкова, Т. І.; Звірков, О. Є.; Білобородько, В. І. Асиметричність та проектування системи економічної безпеки держави. Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр. 2019, 18, 84-97.