(1)
Гайворонськa І. В.; Гринюк, О. А. Інструментарій форсайту для прогнозування стратегічного розвитку туризму. Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр. 2019, 18, 135-152.