(1)
Морщавка, Ю. О. Системна характеристика видавничого процесу. Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр. 2019, 18, 208-223.