(1)
Дименко, Р. А. ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКИ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ. РЕК 2019, 18, 200-216.