(1)
Кузнєцов Е. A. . Інноваційна парадигма професійної системи менеджменту в ХХІ столітті (інтегральність, сингулярність, соціокультурний контекст). Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр. 2022, 20.