(1)
Гайворонська, І. Ю. .; Масленніков, О. Є. .; Гладуніна, . К. Ю. Теоретичні аспекти управління підприємствами туристичних дестинацій в умовах глобальних викликів. Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр. 2022, 20.