(1)
Онешко, С. В. Формування контуру стійкого управління виробничої системи промислового підприємства. Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр. 2022, 20.