(1)
Кудінова, А. В.; Кир’янова, О. В.; Дворник, І. В. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ІНЖИНІРИНГ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ. Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр. 2023, 21, 42-55.