(1)
Куліш, Д. В.; Голобородько, Г. Я. ВПЛИВ СИСТЕМАТИЧНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ І СТРАТЕГІЧНИХ БІЗНЕС-ІННОВАЦІЙ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ. Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр. 2023, 21, 56-74.