(1)
Маслєнніков, Є. І.; Чуркіна, І. Є. УПРАВЛІНСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СТРАТЕГІЇ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ. Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр. 2023, 21, 97-112.