(1)
Робул, Ю. В.; Садченко, О. В.; Литвиненко, К. О. ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК МАРКЕТИНГОВА СИСТЕМА НА МАКРОРІВНІ: СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ. Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр. 2023, 21, 137-148.