(1)
Михайлова, Є. В.; Савіна, Н. Б. ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В У МОВАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЕКСТЕРНАЛІЙ. РЕК 2023, 21, 209-220.