(1)
Масленніков, Є. І.; Доброва, Т. Г.; Кіртока, Р. Г. СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Ринк. економіка: сучас. теорія і практика упр. 2023, 22, 114-128.