Радченко, О. П., & Сурмай, О. О. (2019). Удосконалення механізмів ціноутворення на продукцію аграрних підприємств. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 18(1(41), 69–83. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.1(41).173515