Єгорова-Гудкова, Т. І., Звірков, О. Є., & Білобородько, В. І. (2019). Асиметричність та проектування системи економічної безпеки держави. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 18(1(41), 84–97. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.1(41).173519