Столбуненко, Н. М., & Іванчо, В. А. (2019). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 18(3(43), 217–232. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.3(43).183688