Онешко, С. В. (2022). Формування контуру стійкого управління виробничої системи промислового підприємства. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 20(3(49). https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).266245