Маслєнніков, Є. І., & Чуркіна, І. Є. (2023). УПРАВЛІНСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СТРАТЕГІЇ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(2(51), 97–112. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.2(51).274367