Робул, Ю. В., Садченко, О. В., & Литвиненко, К. О. (2023). ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК МАРКЕТИНГОВА СИСТЕМА НА МАКРОРІВНІ: СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(2(51), 137–148. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.2(51).274370