Власенко, В. А. (2023). ПРИКЛАДНІ ІМПЕРАТИВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(3(52), 49–64. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275783