Ільченко, В. М. (2023). СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(3(52), 117–129. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275788