Кравчук, Н. О., Римар, О. Г., & Бортнік, Н. В. (2023). ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ПОВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(3(52), 155–169. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275799