Маслій, О. А., & Максименко, А. П. (2023). РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ У ЦИФРОВІЙ СФЕРІ В УМОВАХ ВІЙНИ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(3(52), 179–199. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275802