Михайлова, Є. В., & Савіна, Н. Б. (2023). ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В У МОВАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЕКСТЕРНАЛІЙ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(3(52), 209–220. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275805