Головченко, О. М. (2023). УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(3(52), 346–364. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275816