Гривківська, О. В., Левченко, Ю. Г., & Кунов, М. Р. (2023). ПРИБУТОК ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 22(2(54), 68–77. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2023.2(54).292290