Масленніков, Є. І., Доброва, Т. Г., & Кіртока, Р. Г. (2023). СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 22(2(54), 114–128. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2023.2(54).298559