Власенко, В. А. 2023. «ПРИКЛАДНІ ІМПЕРАТИВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ». Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління 21 (3(52). Одеса, Україна:49-64. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275783.