Михайлова, Є. В., і Н. Б. Савіна. 2023. «ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В У МОВАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЕКСТЕРНАЛІЙ». Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління 21 (3(52). Одеса, Україна:209-20. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275805.