Єгорова-Гудкова, Т. І., Звірков, О. Є. і Білобородько, В. І. (2019) «Асиметричність та проектування системи економічної безпеки держави», Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Одеса, Україна, 18(1(41), с. 84–97. doi: 10.18524/2413-9998.2019.1(41).173519.