Онешко, С. В. (2022) «Формування контуру стійкого управління виробничої системи промислового підприємства», Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Одеса, Україна, 20(3(49). doi: 10.18524/2413-9998.2021.3(49).266245.