Єгорова-Гудкова, Т. І. (2023) «ПРОТИДІЯ КРИЗІ: ВПЛИВ ПРОЄКТНОГО УПРАВЛІННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ», Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Одеса, Україна, 21(2(51), с. 30–41. doi: 10.18524/2413-9998.2022.2(51).274363.