Новікова, М. В. (2023) «НАПРЯМИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ», Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Одеса, Україна, 21(2(51), с. 113–125. doi: 10.18524/2413-9998.2022.2(51).274368.