Власенко, В. А. (2023) «ПРИКЛАДНІ ІМПЕРАТИВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ», Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Одеса, Україна, 21(3(52), с. 49–64. doi: 10.18524/2413-9998.2022.3(52).275783.