Ільченко, В. М. (2023) «СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ», Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Одеса, Україна, 21(3(52), с. 117–129. doi: 10.18524/2413-9998.2022.3(52).275788.