Михайлова, Є. В. і Савіна, Н. Б. (2023) «ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В У МОВАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЕКСТЕРНАЛІЙ», Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Одеса, Україна, 21(3(52), с. 209–220. doi: 10.18524/2413-9998.2022.3(52).275805.