Головченко, О. М. (2023) «УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ», Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Одеса, Україна, 21(3(52), с. 346–364. doi: 10.18524/2413-9998.2022.3(52).275816.