Масленніков, Є. І., Доброва, Т. Г. і Кіртока, Р. Г. (2023) «СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ», Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Одеса, Україна, 22(2(54), с. 114–128. doi: 10.18524/2413-9998.2023.2(54).298559.